ไทยพาณิชย์ ประกาศ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป มือถือเจลเบรกทำธุรกรรม SCB Easy ไม่ได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ IOS ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android ต่ำกว่า 6.0 และผ่านการ Root/Jailbreak ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินบน SCB Easy ได้ เพื่อยกระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป อุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ IOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการ Root/Jailbreak จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวนโนบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนกระดับความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์