อัพเดต! ทุกมาตรการ ‘แบงก์-น็อนแบงก์’ ช่วยลูกหนี้เช่าซื้อ/ลีสซิ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมเช่าซื้อไทย เพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อตามมาตรการขั้นต่ำ ซึ่งบริษัทสมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกหนี้และหลายบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่ ธปท. กำหนดด้วย ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถเปรียบเทียบมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละสถาบันการเงินของทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ non-bank ได้ ดังนี้

สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีมาตรการพักหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ส่วนธนาคารที่พักหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พักหนี้ให้รถจักรยานยนต์ 5 เดือน ส่วนรถยนต์ 6 เดือน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) พักหนี้ 6 เดือน สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อที่เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 2.5 แสนบาท ส่วนยอดคงค้างเกิน 2.5 แสนบาท พักหนี้ให้ 3-6 เดือน

Advertisement

ส่วนธนาคารทิสโก้ พักชำระเฉพาะเงินต้น 6 เดือน นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารซีไอบีซี (ไทย) ยังมีมาตรการลดค่างวด และ ขยายระยะเวลาชำระด้วย

ส่วน Non-bank ที่มีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเช่าซื้อ/สินเชื่อลีสซิ่ง โดยมาตรการพักหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ประกอบด้วย อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), ซัมมิท แคปปิตอล, โตโยต้าลีสซิ่ง, ฮอนด้าลีสซิ่ง, นิสสันลีสซิ่ง, บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง (ECL AUTO CASH), ราชธานี ลีสซิ่ง, เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง, โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง และ อะมานะฮ์ ลีสซิ่ง

Advertisement

ขณะที่มาตรการพักหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ประกอบด้วย อีซูซุ ลีสซิ่ง และ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ส่วนที่พักชำระเฉพาะเงินต้น 6 เดือน ได้แก่ ศักด์สยามลิสซิ่ง ส่วนที่ให้รีไฟแนนซ์ และ ขยายเวลาชำะ คือ ราชธานี ลีสซิ่ง และ กลุ่มที่ให้แต่ขยายระยะเวลาชำระ ได้แก่ เฮงลิสซิ่ง และ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง