“เด็กแรกเกิด-คนพิการ-ผู้สูงวัย” ลุ้นรับเงิน 3 พันบาท ชง ครม.สัปดาห์หน้า

คลัง เผย “พม.” เตรียมออกมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบาง คาดชง ครม. สัปดาห์หน้า “เด็กแรกเกิด-คนพิการ-ผู้สูงวัย” ราว 13 ล้านคน ลุ้นรับเงินเยียวยา 1 พันบาท นาน 3 เดือน ด้านผู้ถือบัตรคนจนยังไม่ได้รับการเยียวยา 2.5 ล้านคน “คลัง” เล็งออกมาตรการดูแล

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ครบทุกกลุ่ม นอกจากมาตรการเยียวยาแรงงานอาชีพอิสระ และเยียวยาเกษตรกรแล้ว ต่อไปจะออกมาตรการมาดูแลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเสนอมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาในวันนี้ (21 พ.ค. 63) และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส่วนจะเยียวยาด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่นั้น จะต้องให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา เบื้องต้นทราบว่า พม. จะเสนอคณะกรรมการฯ เยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านคน ตามฐานข้อมูลที่ขึ้นอยู่ในกระทรวง พม.

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาความทับซ้อนในการช่วยเหลืออีกครั้ง เพื่อให้ให้เกิดปัญหาการเยียวยาซ้ำซ้อนกับมาตรการที่รัฐบาลออกมาแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งมาตรการเยียวยาแรงงานอาชีพอิสระ เยียวยาเกษตรกร รวมทั้งจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมด้วย

“มาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของก้อนเงิน 6 แสนล้านบาท ที่ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและดูแลด้านสาธารณสุข หาก ครม.อนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องแหล่งเงินกู้ต่อไป ซึ่งมาตรการนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ เนื่องจาก พม. มีฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มดังกล่าวแล้ว” นายลวรณ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ตกหล่น อย่างกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ราว 2.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ถือบัตรทั้งหมดกว่า 14 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังจะรับมาพิจารณา โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะไม่ได้ออกมาพร้อมมาตรการเยียวยากลุ่มคนพิการ

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้พิจารณาให้สิทธิ์เกษตรกรที่ควรได้รับการดูแล ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯเบื้องต้น กระทรวงการคลังเป็นผู้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการช่วยเหลือแรงงานอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากวิด-19 และเกษตรกรที่ข้อมูลข้าราชการ ให้กับกระทรวงเกษตรเท่านั้น