“ทิพยประกันภัย” ตั้ง “ประภาศ คงเอียด” นั่งกรรมการตรวจสอบ มีผล 1 ก.ค.

“ทิพยประกันภัย” ตั้ง “ประภาศ คงเอียด” นั่งกรรมการอิสระ-ตรวจสอบ มีผล 1 ก.ค.2563

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งนายประภาศ คงเอียด ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนพลเอกสมชาย ธนะรัชต์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมในส่วนของโครงสร้างกรรมการอิสระและคณะกรวมการตรวจสอบ โดยที่พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม ดังนั้นรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

1. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการตรวจสอบ 3. นายประภาศ คงเอียด กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้สำหรับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ