ปลดหนี้แบบ… “สุขใจ ได้บ้านคืน”

คอลัมน์ Look Around

ใครที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย อยู่กับทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดยอาจจะเป็นหนี้ยาวนานมาตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง ซึ่งหากมีเงินต้นไม่เกิน 5 ล้านบาท

ตอนนี้ มีหนทางที่จะ “ปลดหนี้” ดังกล่าวได้แล้ว เนื่องจากทาง BAM เขาได้ทำโครงการ “สุขใจ ได้บ้านคืน” ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อย สามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปง่ายขึ้น ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนอย่างมาก

โดย “ชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM บอกว่า ทางบริษัทใช้หลักการแก้ไขหนี้รายย่อย เน้นการให้โอกาสลูกหนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดเงื่อนไขให้สามารถชำระหนี้ได้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน แถมยังสามารถเลือกชำระครั้งเดียวก็ได้ หากมีญาติรับซื้อหลักประกันนั้นไป หรือเลือกผ่อนชำระกับ BAM ต่อได้อีกไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ของบริษัท ปัจจุบันอยู่ที่ 6.25% ต่อปี ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ หรือจะขอรีไฟแนนซ์หนี้ไปแบงก์อื่นก็ได้ โดยในช่วงดำเนินการจะปลอดดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา 90 วัน หลังจากอนุมัติให้รีไฟแนนซ์

อย่างไรก็ดี ทาง BAM ต้องการให้โครงการนี้ช่วยแก้หนี้รายย่อยอย่างแท้จริง จึงกำหนดเงื่อนไขว่า หนี้ดังกล่าว จะต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่อาจจะเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาออกมาแล้ว แต่จะต้องยังไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ขณะที่ตัวลูกหนี้ต้องไม่มีภาระหนี้บัญชีอื่น และ/หรือ ไม่เป็นลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง/ผู้จำนำ ลูกหนี้อื่น ของ BAM และไม่มีทรัพย์สินอื่น

ปัจจุบัน BAM มีจำนวนลูกหนี้กลุ่มที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น จำนวน 21,285 ราย คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นรวม จำนวน 28,978 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของลูกหนี้ทั้งหมดของ BAM ที่มีอยู่ 76,254 ราย ที่มีภาระหนี้เงินต้นรวม จำนวน 437,082 ล้านบาท

Advertisment

ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง BAM ขอให้ลงทะเบียนกันเข้ามาก่อน ส่วนคุณสมบัติอาจจะไม่ครบถ้วน ขาดไปบางข้อ บริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้อีกที

ดังนั้นขอแค่เข้ามาเจรจา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้