บริษัทประกัน “เจ้าสัวเจริญ-คุณหญิงวรรณา” นัดประชุมผู้ถือหุ้น 3 กันยายนนี้

คุณหญิง วรรณา และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี 
คุณหญิง วรรณา และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

SEG อนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 3 ก.ย.นี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อย (Free float) ให้ครบ 15.00% 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้าแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยอ้างอิงจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่าบริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็น 7.35% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินการเรื่องการกระจายหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้ครบ 7.00% ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2563 ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า

ทั้งนี้เรื่องแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ครบ 15.00% ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายใน 1 ปี หลังการเข้าจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขรับหลักทรัพย์ บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการว่าคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563ได้มีมติเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับ SEG หรือบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี  โดยทั้งสองคนถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่า 74%

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ