คลัง เผย JCR ชมไทยรับมือโควิดได้ดี คงเครดิตในระดับมีเสถียรภาพ

คลัง เผย JCR ชมไทยรับมือโควิดได้ดี คงเครดิตความน่าเชื่อถือในระดับที่มีเสถียรภาพ

กระทรวงการคลัง รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ว่า JCR ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ A- และสกุลเงินบาทที่ระดับ A และยืนยันมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable outlook) เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเทศไทยมีมาตรการและการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการส่งออก

2. การดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังต่างๆ ของรัฐบาลในปี 2563 ทำให้รัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Debt to GDP) สูงขึ้น อย่างไรก็ดี JCR ยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลังและบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ระดับที่เหมาะสมได้เนื่องจากมีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างดีมาโดยตลอด และรัฐบาลยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอเพื่อดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ JCR คาดว่าการดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังข้างต้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2564

3. สำหรับภาคธนาคารและภาคต่างประเทศ พบว่า ภาคธนาคารมีเสถียรภาพ และภาคต่างประเทศแข็งแกร่ง โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ