ตรวจสอบด่วน! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ งวดเดือนสิงหาคม เข้าบัญชีวันนี้

photo / pixabay.com

วันที่ 10 สิงหาคม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งยืนยันการจ่าย “เงินอุดหนุนบุตร” 600 บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือ “เยียวยา” ผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบุตร ด้วยการอุดหนุนเงินสำหรับเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ว่าจะทำการจ่ายเงินในวันนี้ (10 ส.ค.63) ตามเดิม

การแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม) และ 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อและข้อมูล “สมบูรณ์” ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2563

ผู้มีสิทธิทั้งรายเก่าและรายใหม่ จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ตรงงวด จำนวน 600 บาท ซึ่งจะทำการโอนเงินในวันที่ 10 ส.ค.63 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ และ บัญชีธนาคารทั่วไปซึ่งผู้ปกครองได้ทำการให้ข้อมูลไว้ ส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 02-651-6534, 02-651-6920, 0-2 651 6902 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวนราว 1.45 ล้านคน ด้วยการสนับสนุนเงิน ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท ต่อเดือน หรือที่เรียกว่า เงินอุดหนุนบุตร ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร

 1. เข้าเว็บไซต์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทาง csgcheck.dcy.go.th
 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ โดยกรอกตัวหนังสือที่เห็นในพื้นที่สีดำตามในรูปด้านบน
 5. กด “ค้นหาข้อมูล”

กำหนดการโอนจ่ายเงิน ปี 2563

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้อธิบายไว้ดังนี้

 • งวดเดือน ม.ค. โอนวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
 • งวดเดือน ก.พ. โอนวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • งวดเดือน มี.ค. โอนวันอังคารที่ 10 มีนาาคม 2563
 • งวดเดือน เม.ย. โอนวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
 • งวดเดือน พ.ค. โอนวันศุกร์ที่ 8 พฟษภาคม 2563
 • งวดเดือน มิ.ย. โอนวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • งวดเดือน ก.ค. โอนวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • งวดเดือน ส.ค. โอนวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • งวดเดือน ก.ย. โอนวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ