ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามซื้อขายหุ้น “การบินไทย-นกแอร์” ชั่วคราว

สายการบินการบินไทย สายการบินนกแอร์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามซื้อขายหุ้น “การบินไทย-นกแอร์” ชั่วคราว 14-17 ส.ค. 2563 นี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบฯรอบนี้ ด้าน สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

วันนี้ (14 ส.ค. 2563) ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่งห้ามซื้อขายหุ้น บมจ.การบินไทย (THAI) โดยให้ขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว) และขึ้นเครื่องหมาย NP (บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท) ในระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เช่นเดียวกับหุ้นของ บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และเครื่องหมาย NP ในระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ได้มีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ

https://www.set.or.th/th/products/trading/equity/tradingsystem_p9.html

ล่าสุดเมื่อเวลา 12.55 น. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้นําส่งงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินฉบับดังกล่าวได้นั้นบริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นผลมาจากสถานการณ์ที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีผลต่อธุรกิจสายการบินทั่วโลกอย่างมาก

รวมถึงการที่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในความสามารถในการสร้างรายได้อันอาจส่งผลต่อกระแสเงินสดในการดําเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการปรับปรุงแผนการดําเนินการให้สามารถเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจต่อไป โดยจะขึ้นอยู่กับการได้อนุมัติแผน และดําเนินการตามแผนต่อไป

สายการบินนกแอร์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ