รมช.คลังวอนผู้ใช้บัตรสวัสดิการ-ร้านธงฟ้าอย่าแลกเป็นเงินสด เผยคิดวิธีลงทะเบียนปีหน้าไม่ให้เกิดภาระผู้มีรายได้น้อย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มาเป็นระยะ เกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ซึ่งภาครัฐระมัดระวังและต้องการเตือนทั้งฝั่งผู้ซื้อ (ผู้ใช้บัตร) และผู้ขาย (ผู้ติดตั้งเครื่อง EDC) ว่า อย่าให้มีการแลกเป็นเงินสด เพราะจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล

“ถ้าจับได้ ทางกรมบัญชีกลางจะยึดบัตร ส่วนร้านธงฟ้าทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะยกเลิก ดังนั้นต้องขอความร่วมมือให้ทำตามกฎกติกาที่วางไว้ ส่วนจำนวนเครื่อง EDC ที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งรัดติดตั้งอยู่ ขณะที่ทางกรมบัญชีกลางก็คุยกับธนาคารกรุงไทยให้เร่งดำเนินการด้วย” นายวิสุทธิ์กล่าว

รมช.คลัง กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีหน้า เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องไปลงทะเบียนซ้ำ แต่วิธีการจะทำอย่างไรนั้น ตอนนี้ยังไม่ตกผลึก โดยแนวทางคือจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา ซึ่งจะออกกฎกติกามาอีกที

นายวิสุทธิ์ ยืนยันด้วยว่า นโยบายนี้ของรัฐบาล ต้องการช่วยผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ยังต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐอยู่ ซึ่งคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องพึ่งพิงรัฐตลอดไป เพราะรัฐก็มีนโยบายส่งเสริมให้ออมเงินทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับ โดยรัฐดูแลระบบบำเหน็จบำนาญทั้งระบบ