บอร์ด “PTTGC” ตั้ง “ชาญศิลป์” เป็นกรรมการแทนที่ “สุพัฒนพงษ์”

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

บอร์ด “PTTGC” แต่งตั้ง “ชาญศิลป์” เป็นกรรมการแทนที่ “สุพัฒนพงษ์” มีผลตั้งแต่ 21 ก.ย. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 แต่งตั้งให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 19 ต.ค. 2563 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตอไปอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 ต.ค.2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ