รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน 1.6 แสนล้าน “สคร.” เตรียมเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี’64

เงิน-งบประมาณ

รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวนกว่า 1.6 แสนล้าน ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 อย่างใกล้ชิด

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 160,498 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมและในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

อย่างไรก็ตาม สคร. ยังคงติดตามดูแลโครงการลงทุนที่เบิกจ่ายล่าช้าอย่างใกล้ชิด โดยผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายสะสมจริง ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) เบิกจ่ายจริงสะสม 84,792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 69% ส่วนปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) จำนวน 10 แห่ง เบิกจ่ายสะสมจริง 75,706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 104% ซึ่งรวมทั้งหมด 44 แห่ง แห่ง เบิกจ่ายสะสมจริง 160,498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 82%

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 84,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 10 แห่ง จำนวน 75,706 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ติดประเด็นทางเทคนิคและดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทินส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สำหรับงบลงทุนปี 2564 ที่กำลังจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ สคร.ได้เตรียมความพร้อมในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 อย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศและจะกำกับดูแลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับมาตรการการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ