กนง. ห่วงบาทแข็งฉุดการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

กนง.ห่วงเงินบาทแข็งฉุดการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 6/2563 ที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย นายวิรไท สันติประภพ, นายเมธี สุภาพงษ์, นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน, นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, นายคณิศ แสงสุพรรณ, นายสุภัค ศิวะรักษ์ และ นายสมชัย จิตสุชนทั้งนี้ คณะกรรมการ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี โดยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอาจมีประสิทธิผลไม่มากในบริบทปัจจุบัน โดยอาจกระทบต่อการทำหน้าที่ตัวกลางทางการเงินของสถาบันการเงิน เพิ่มความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินผ่านการประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร รวมถึงกระทบต่อการออมของประชาชน คณะกรรมการ กนง. จึงเห็นควรให้รักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ กนง. เห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่าหากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ รวมทั้งให้ประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเร่งสร้างสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยเอื้อให้ภาคเอกชนสามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้สะดวกขึ้น และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เสรีขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ