BTS ขายทิ้งหุ้น “เนชั่น มัลติมีเดียฯ” 9.99% เป็นเงิน 69 ล้าน

BTS ขายหุ้นเนชั่น

บริษัทลูก BTS ขายทิ้งหุ้น “เนชั่น มัลติมิเดียฯ” 9.99% เป็นเงิน 69 ล้านบาทเศษ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสยาม สีวราภรณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “U” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 ว่า

ตามที่บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเตีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “NMG” ซึ่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีจำนวน 406,390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.99% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG นั้น

เนื่องจากบริษัท ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนาของบริษัท โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินหลักของบริษัทก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของบริษัท


ดังนั้น ในวันนี้ (22 ต.ค.) บริษัท จึงได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อขายหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทถือครองให้แก่ ผู้จะซื้อ (ซึ่งไมใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) โดยมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 69,086,300 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท (ซึ่งเป็นราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนขึ้นครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ของหุ้น NMG โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ