11 แบงก์นำร่อง หักภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสรรพากร

สรรพากรผนึก 11 แบงก์ดึงธุรกิจเข้าระบบ “e-Withholding tax” หักภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หั่นอัตราภาษีเหลือ 2% จากเดิมหัก 3% ถึงสิ้นปี’64 จูงใจผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ฟาก “สมาคมแบงก์” หนุนไม่คิดค่าฟี ด้าน “แบงก์กรุงเทพ” จ่อขยายบริการรับ “ชำระเงินต่างประเทศ”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิการบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding tax)ร่วมกับสถาบันการเงิน 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารชูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารทหารไทย, และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้เสียภาษีซึ่งจะช่วยลดภาระในการจัดทำเอกสารและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงลดต้นทุนในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 2% ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

” e-Withholding tax จะลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 2% ให้เฉพาะภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3) และภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน (ภ.ง.ด.53) ที่รับจ้างทำของ หรือการรับบริการ โดยที่ผ่านมากรมมีรายได้จากส่วนดังกล่าว 7,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี จากการลดภาษีเหลือ 2% ไม่ได้กระทบทำให้รัฐเสียรายได้ เนื่องจากเมื่อถึงสิ้นปี ผู้รับเงินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามจริงอยู่แล้ว แต่การลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ จะช่วยสภาพคล่องผู้ประกอบการ”

นายเอกนิติกล่าวว่า ระบบ e-Withholding tax ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้ให้บริการระบบ ผู้รับเงิน ซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษีณ ที่จ่าย และกรมสรรพากร

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สถาบันการเงินพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการให้บริการดังกล่าว โดยระหว่างนี้จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร อาทิ การออกใบกำกับภาษีรับและจ่าย การเป็นตัวแทนจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษี/ใบรับแทนผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐ การชำระและคืนภาษี การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยว และการรับชำระภาษีผู้ประกอบการต่างประเทศ เป็นต้น

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารได้ให้บริการ e-Withholding tax แล้ว โดยมีลูกค้าธุรกิจให้ความสนใจและเข้าใช้บริการแล้วหลายรายซึ่งในระยะถัดไป 1-2 เดือนข้างหน้าธนาคารมีแผนจะเปิดเฟสต่อไป โดยให้บริการ e-Withholding tax สำหรับการชำระเงินต่างประเทศด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ