“อภิศักดิ์-วิรไท” ควงแขนประชุมเวิลด์แบงก์-ไอเอ็มเอฟ หารือแก้ปัญหายากจน-ลดความเหลื่อมล้ำ

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะมีถึงวันที่ 14 ตุลาคม มีประเด็นหารือสำคัญ คือ ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 เป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประธานธนาคารโลก และ กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบาย ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ทั้ง 2 องค์กรจะดำเนินการเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย

ส่วนการประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะมีการนำเสนอเรื่อง นวัตกรรมทางการเงินกับการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 96 เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลก ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ว่าการธนาคารโลกจากกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิก จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อธนาคารโลกจะได้นำแนวนโยบายจากการประชุมไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายสุวิชญกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะเป็นตัวแทนเพื่อร่วมหารือและกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในนามของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้จะมีการหารือใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในด้านการเงินเพื่อการพัฒนา แนวทางการเพิ่มทุนของกลุ่มธนาคารโลก และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารโลกในอนาคต

 


ที่มา : มติชนออนไลน์