SCG ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “AJ” รุกธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์เต็มสูบ

SCG_logo

“ปูนใหญ่” ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “AJ” รุกธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์เต็มสูบ พร้อมจับมือตั้งบริษัทใหม่ขยายตลาดเวียดนาม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “SCC” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นจากการเพิ่มทุนด้วยวิธีการสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (หรือ “SCG Chemicals” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดทำการ 1) ลงทุนในบริษัท เอ. เจ. พลาส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (FIexible Packaging) ชั้นนำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AJ จำนวน 40,560,773 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้น 9.22%) ณ ราคาหุ้น 17.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 696 ล้านบาท ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

และ 2) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ AJ เพื่อผลิตและจำหน่ายฟิล์ม Biaxially Oriented (BO Film) ในประเทศเวียดนาม บริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดย SCG Chemicals จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 45 : 55% ตามลำดับ หรือคิดเป็นเงินทุนจาก SCG Chemicals 315 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ Pivate Placement ของ SCG Chemical จะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และ AJ การลงทุนดังกล่าวของ SCG Chemicals เป็นการเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตสูงจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มมากขึ้น


อีกทั้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตและจำหน่าย BO Film ในประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCG Chemicals ที่มีแผนขยายธุรกิจปลายน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านปลายน้ำมากขึ้น โดยการร่วมทุนครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง AJ และ SCG Chemicals เพื่อการขยายธุรกิจ BO Film ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ