กองทรัสต์ “FTREIT” ใต้ปีก “เจ้าสัวเจริญ” รับรู้รายได้เพิ่ม-ภาระภาษีที่ดินลดลง

เปิด กองทรัสต์ “FTREIT” ธุรกิจในกลุ่ม “เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ในเครือของ “เจ้าสัวเจริญ” รับรู้รายได้เพิ่ม-ภาระภาษีที่ดินลดลง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) FTREIT มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 241.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 859% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ FTREIT มีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น โดยรับรายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 และเดือนกันยายน ปี 2563

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นที่เกิดจากการบันทึกรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บันทึกในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ทำให้กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 349.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 19.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ เพิ่มขึ้นตามจำนวนทรัพย์สินที่มากขึ้นจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ดังกล่าว

อนึ่ง ในปี 2563 (1 ตุลาคม 2502 ถึง 30 กันยายน 2563) กองทรัสต์มีรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 904.71 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวของปีก่อนหน้ารายการดังกล่าวมีกำไรสุทธิจำนวน 60.08 ล้านบาท

ซึ่งผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 เกิดจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งผลให้ในปี 2563 FTREIT มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,194.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 653.13 ล้านบาท


บริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธุรกิจในกลุ่ม “เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ในเครือของ “เจ้าสัวเจริญ” หรือ “นายเจริญ สิริวัฒนภักดี” ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ “นายปณต สิริวัฒนภักดี” บุตรชายคนเล็กของเจ้าสัวเจริญ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ