แบงก์ออมสินประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 3.6% แรงหนุนจากท่องเที่ยว-การใช้จ่ายภาครัฐ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอยู่ที่ 3.6% ปรับขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่อยู่ที่ 3.5% โดยการขยายตัวเป็นผลมาจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อีกทั้งการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวตามเป้าหมายเนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี ส่งผลดีต่อสาขาการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ระบบในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทั้งโครงการสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการใช้จ่ายให้กลับมาคึกคักในช่วงท้ายของปี

นายชาติชาย กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ได้แก่ 1.อัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับต่ำเป็นเวลานาน ส่งผลให้คนเริ่มรู้สึกไม่อยากใช้เงิน ทำให้การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนชะลอตัว 2.ความไม่ต่อเนื่องของการขยายตัวในภาคการส่งออกและการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 3.ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวของไทยและมาตรการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) 4.ผลสำเร็จจากการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐตามที่ประกาศต่อสภาคองเกรสจะส่งผลต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย 5.ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศทั้งกรณีเกาหลีเหนือและการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระของชาวเคิร์ตในประเทศอิรักและชาวคาตาลันในประเทศสเปน ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้

อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลจากการเกินดุลการค้าและบริการที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้

 


ที่มา มติชนออนไลน์