บอร์ดเนชั่น ตั้ง “พล.อ.วัธนชัย” เป็นกรรมการแทนเมีย “กนก”

บอร์ด “เนชั่น” ตั้ง “พล.อ.วัธนชัย” เป็นกรรมการแทนภรรยา “กนก” เปิดโครงสร้างบริหารใหม่ “อดิศักดิ์” นั่งเก้าอี้ ผอ.ใหญ่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เนชั่น บรอดแคสตั้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NBC” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 มีมติรับทราบการลาออกของ พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ จากตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

และมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พลอากาศโท นายแพทย์ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนพลเรือเอกนวพล ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป


นอกจากนี้ ยังรับทราบการลาออกของ นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล (ภรรยา นายกนก รัตน์วงศ์สกุล) จากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

พร้อมอนุมัติการแต่งตั้ง พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางลักขณา ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบสายงานข่าวและสาระ ความรู้ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาด ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาด นายสุภวัฒน์ สวนงาม เป็นกรรมการผู้จัดการ และ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เป็นผู้อำนวยการใหญ่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ