“ออมสิน” อัพเกรดแผนแก้หนี้ครู เอาใจคนดีจ่ายตรง 12 งวด ได้ Cash back คืน

ธนาคารออมสิน ปรับปรุงแผนเพิ่มคุณภาพชีวิตครู หวังแก้ปัญหาหนี้สินครู ล่าสุดปรับระบบการหักเงินลูกหนี้ที่จ่ายอยู่เดือนละ 0.5-1% หรือปีละกว่า 2,500 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นสร้างระบบ เงินเฉลี่ยคืน (Cash back) ให้แก่ลูกหนี้ครูที่มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ดี 12 งวดติดต่อกัน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ทางธนาคารฯมีแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างยั่งยืน ปี 2560 (โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.-ชพส.) โดยล่าสุดทางธนาคารมีความเห็นร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะทำบันทึกข้อตกลงใหม่ร่วมกัน ซึ่งจะยกเลิกเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปลี่ยนเป็นเงินเฉลี่ยคืน (Cash back) ให้ลูกหนี้ครูที่มีวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ดี 12 งวดติดต่อกัน

ทั้งนี้เงื่อนไขเดิม สกสค.เป็นผู้จัดการเรื่องการนำส่งเงินลูกหนี้จากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ฯลฯ มาให้ธนาคารออมสิน โดยทางธนาคารฯจะจัดสรรเงินสนับสนุนให้ สกสค.ในอัตรา 0.5-1% แยกตามแต่ละโครงการ เฉลี่ยปีละ 2,500 ล้านบาท จะเปลี่ยนเป็นเงิน Cash back ครูที่มีวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ดี 12 งวดติดต่อกัน โดยเม็ดเงินจะโอนตรงเข้าบัญชีครูและบุคลากรทางการศึกษา

“ครูที่เป็นหนี้เสียมีอยู่ประมาณ 5,412 ล้านบาท แต่ยังมีคนที่เป็นหนี้ดีอีกกว่า 4 แสนกว่าล้านบาท เราก็ทำเรื่อง Cash back มาเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราทำเพิ่มเติมคือ เราจะทำสัญญาใหม่ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัดของครูให้นำส่งเงินชำระหนี้ตรงเข้ามาที่ธนาคารเลย และยังเพิ่มเงื่อนไขอีกว่า กรณี ครูที่ไม่อยากจะทำเงินเงินใช้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ชพค.) มาเป็นหลักประกัน ก็สามารถนำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า700,000 มาค้ำประกันแทนก็ได้ จะเริ่มใช้ได้ช่วง ม.ค.61” นายชาติชายกล่าว

ทั้งนี้ยอดสินเชื่อคงค้างครู อยู่ที่ 425,000 ล้านบาท คิดเป็น 475,000 ล้านบัญชี โดยมีมูลค่าสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ 5,412 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9,250 บัญชี ซึ่งเอ็นพีแอลอยู่ที่ระดับ 1% กว่า ถือว่ามีทิศทางปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า


อย่างไรก็ตามครูทั้งประเทศไทยอยู่ที่ 9 แสนกว่าคน ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นครูที่เกษียณ