สินเชื่อสูงวัย มีบ้านอยู่-มีเงินใช้หลังเกษียณ

คอลัมน์ Look Around

เพื่อรับมือการก้าวสู่ “สังคมสูงวัย” รัฐบาลมอบหมายแบงก์ออมสิน นำเทรนด์ทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM)

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ก็ได้ออก โปรดักต์ “RM” โดยตั้งวงเงินไว้ที่ 1หมื่นล้านบาท ซึ่งจะให้กู้แก่บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60-80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ

โดยใช้ที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ ที่ผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดระยะการกู้เป็นหลักประกัน กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารจะกู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หากใช้ห้องชุดจะกู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท)

เมื่ออนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากทุกเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยรวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 85 ปี

และเมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือกู้เงินเพิ่มเติมก็ได้ หรือหากไม่กู้เพิ่มหรือปิดบัญชี ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าจะเสียชีวิต

ทั้งนี้กรณีผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะให้สิทธิ์ทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี แต่หากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารจะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี ซึ่งหากชำระเงินต้นได้ ก็จะถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น

จุดที่ผู้กู้ต้องรู้คือวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท จะรวมถึง เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำนองด้วย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยคิดที่ MRR-1% ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 7% ต่อปี)

ส่วนโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติช่วงเปิดตัวนี้ไปจนถึง 31 มี.ค. 2561 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก พร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และเลือกรับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1,000 บาท หรือเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง หรือบัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Care วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท


ใครสนใจต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน เพราะไม่เหมือนกู้สินเชื่อทั่วไป