กรมบังคับคดีเปิดประตู “ลูกหนี้บัตรเครดิต” เจรจาไกล่เกลี่ยก่อน ถูกฟ้อง-ยึดทรัพย์

กรมบังคับคดีเร่งช่วย “ลูกหนี้” บัตรเดรดิต เจรจาไกล่เกลี่ย ก่อนถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย์ช่วงโควิด-19 เผยปี’63 ช่วยลูกหนี้กว่า 3 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 1.17 หมื่นล้าน

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อถึงที่สุดประชาชน ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็จะถูกฟ้อง และยึด อายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้

กรมบังคับคดีเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีขึ้นในทุกจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการเจรจา ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการลดวงเงินที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ตามฐานะสภาพของลูกหนี้ ทำให้ลูกหนี้มีโอกาสชำระหนี้ในวงเงินที่ลดลงได้

การเจรจาไกล่เกลี่ยทำให้ลูกหนี้มีโอกาสชำระหนี้ได้ ก็จะทำให้ลดปัญหาการถูกบังคับคดี ลดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และลดความเดือดร้อนของประชาชน

โดยช่วงที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 3 , 5 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ รวม 116 แห่ง โดยผลจากการจัดโครงการฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 764 เรื่อง ทุนทรัพย์ 398,801,568.67 บาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 626 เรื่อง ทุนทรัพย์ 306,477,463.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.44 ที่เจรจาสำเร็จ และตลอดปี 2563 มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน 30,623 เรื่อง ทุนทรัพย์ 11,703,154,195.60 บาท

พร้อมกันนี้กรมบังคับคดีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิต มาใช้บริการไกล่เกลี่ยผ่านสำนักงานของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

รวมทั้งสามารถยื่นคำร้องข้อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th เพื่อขอเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเองหรือขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Session call

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840, 0 2887 5072