ลุ้นวันนี้! ครม.เคาะ “เราชนะ” แจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เยียวยาโควิด

จับตาการประชุมครม.วันนี้ อนุมัติโครงการเราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ จะมีการพิจารณาโครงการเราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยหลักการรัฐบาลจะเยียวยา ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทั่วประเทศ และเน้นการแจกเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายบริโภคภาคประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม

               

โดยรัฐบาลจะแจกเงินให้ประชาชนจำนวน 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขของการรับสิทธิครั้งนี้ด้วย  เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ต่อเนื่องจากโครงการเยียวยาการระบาดรอบแรก ที่มีการแจกเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้คาดการณ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท โดยกลุ่มที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 2 เดือน วงเงินรวมคนละ 7,000 บาทนั้น

โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน และผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ประมาณ 15.3 ล้านคน ที่จะถูกคัดกรองอีกครั้ง ว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร