คลังโชว์จัดเก็บรายได้ปีงบ’60 สูงกว่าเป้า 7.5 พันล. แต่ 3 กรมภาษีรีดต่ำเป้า 7.7 หมื่นล้าน

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,350,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,590 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตสูงกว่าประมาณการ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีรถยนต์

สำหรับการจัดเก็บรายได้เฉพาะกรมภาษี 3 แห่ง ต่ำกว่าเป้าหมาย 77,534 บาท โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวม 1,792,896 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 74,104 ล้านบาท หรือ 4.0% แต่ยังสูงกว่าปีก่อนจำนวน 34,949 ล้านบาท หรือ 2.0% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 562,365 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 12,465 ล้านบาท หรือ 2.3% และสูงกว่าปีก่อน 8.6% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์และภาษีเบียร์ สำหรับกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 104,785 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 15,715 ล้านบาท หรือ 13.0% และต่ำกว่าปีก่อน 6.1% เป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 16,786 ล้านบาท หรือ 14.2% เนื่องจากการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้รวม 162,265 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 31,265 ล้านบาท หรือ 23.9% และสูงกว่าปีก่อน 21.3% ซึ่งเป็นผลจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการนำส่งรายได้ที่ค้างนำส่งจากปีก่อนหน้าและบางแห่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่วนหน่วยงานอื่นจัดเก็บรายได้รวม 169,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 37,400 ล้านบาท หรือ 28.4% สำหรับส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้รวม 158,535 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 32,995 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร และการนำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 10,465 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 4,405 ล้านบาท หรือ 72.7% เนื่องจากรายได้จากที่ราชพัสดุสูงกว่าประมาณการ 3,834 ล้านบาท มาจากการปรับปรุงค่าเช่าสนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการเปิดประมูลให้ใช้ที่ในท่าเรือภูเก็ต นอกจากนี้ รายได้จากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 572 ล้านบาท

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ