ออมสิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง วันนี้ (25 ม.ค.)

ออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน “MyMo” อีกครั้ง วันนี้ (25 ม.ค.) หลังปิดให้บริการชั่วคราว 

วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังธนาคารออมสินประกาศปิดให้ลงทะเบียนชั่วคราวในมาตรการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

ล่าสุด วันนี้ (25 มกราคม) เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด

               

สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ให้รีบกดรับสิทธิ์ หรือ ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

ออมสิน-สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธียื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)

สำหรับวิธีการยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน แอพพลิเคชั่น “MyMo” มีดังนี้

1.เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

2.กดปุ่ม “สมัคร”

3.กดปุ่ม “สมัคร”

4.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

5.กด “ถัดไป”

6.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

7.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

8.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า

11.กด “ยินยอม”

12.กด “ยืนยัน”

13.กดรับรหัส OTP

14.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

16.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด

17.รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ

18.หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก