ต๊อบ ขายหุ้น “เถ้าแก่น้อย” 11.75 ล้านหุ้น กลต. แจ้งติด Cash Balance

ต๊อบ - เถ้าแก่น้อย

“ต๊อบ อิทธิพัทธ์” ขายหุ้น “เถ้าแก่น้อย” จำนวน 11.75 ล้านหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ พบซื้อขายหุ้นสูงผิดปกติ ตั้งแต่ 25 มกราคม – 5 มีนาคม 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 มติชนรายงานว่า ครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นจำนวนมาก โดย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ “ต๊อบ” ขายหุ้นจำนวน 11.75 ล้านหุ้น

การขายหุ้นดังกล่าว แบ่งเป็น

               
  • อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 4.5 ล้านหุ้น ในราคา 12 บาท และขายอีกครั้ง เมื่้อวันที่ 22 มกราคม 64 จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ณ ราคา 11.1 บาท
  • อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 2.5 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.94 บาท

ด้านณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 จำนวน 1.65 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.95 บาท ขายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 64 จำนวน 5 แสนหุ้น ที่ราคา 11.1 บาท และขายวันที่ 22 มกราคม 64 จำนวน 1.39 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.17 บาท รวมเป็นการขายหุ้นออกทั้งสิ้น 11.75 ล้านหุ้น คิดเป็นเ 0.85% หรือเป็นงิน 138 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม รายงานว่า นายณัชชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท แต่งตั้ง นายอาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ ดำรงตำแหน่งแทน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ ทำหนังสือ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระบุว่า บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ติด “Cash Balance” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 มีนาคม 2564

สำหรับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หุ้นที่ติด “cash balance” หมายถึง หุ้นที่มีการซื้อขายสูงผิดปกติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย และเพื่อลดความเสี่ยงของนักลงทุน