เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 3,500 บาท

รับสิทธิ์ เราชนะ

เปิดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมโครงการเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ เราชนะ.com ได้เปิดให้กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จำนวน 1.7 ล้านคน เปิดให้ลงทะเบียน ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนลงทะเบียน

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ เราชนะ.com กดเมนู ลงทะเบียน
  2. อ่านรายละเอียด ข้อตกลง พร้อม ความยินยอม
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล – หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน – หมายเลขหลังบัตรประชาชน – วันเดือนปีเกิด – เบอร์โทรศัพท์
  4. รอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันข้อมูล
  5. ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนได้ในวันที่ 8 ก.พ.64

เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะระบุว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะต้องเข้ามาตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

               

สำหรับผู้เข้าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว สำหรับ กลุ่มที่ 2 และ 3 และได้รับเงินผ่าน g-wallet ในแอพฯ เป๋าตัง

มีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

  1. เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง และกด g-wallet
  2. กดเข้าที่ป้ายระบุว่า เราชนะ
  3. ยินยอม ข้อตกลงและเงื่อนไข
  4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และยืนยัน

เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง