“ภูเก็ตแฟนตาซี” ขาดสภาพคล่องหนักขอเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้

ภาพ : เฟซบุ๊ก PhuketFantaSea

“โควิด” ระลอกใหม่ทุบซ้ำ “ภูเก็ตแฟนตาซี” ขาดสภาพคล่อง จ่อเรียกประชุมผู้ถือ “หุ้นกู้-ตั๋วบี/อี” เลื่อนไถ่ถอนไปสิ้นปี’65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. โดยมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAFARI ที่ได้อนุมัติขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินทุกรุ่น มูลค่ารวม 2,378.70 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564-2565 ออกไปเป็นครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค. 2565

โดยให้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที่ 1/2564 จำนวน มูลค่ารวม 1,768.70 ล้านบาท ในวันที่ 4 ก.พ. 2564 เพื่อขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว และให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและตั๋วแลกเงินประเภท PP-10 มูลค่ารวม 610 ล้านบาท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหุ้นกู้ให้ครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ด้วย

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการและบริษัทย่อย ได้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ต่าง ๆ โดยประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วยแล้ว เห็นว่าภายในปี 2564 การแพร่ระบาดก็จะยังคงมีอยู่ และการท่องเที่ยวของประเทศน่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร็วกว่าในปี 2565

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีเวลาในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนตราสารหนี้ของภูเก็ตแฟนตาซีทุกรุ่นทุกราย จึงอยากให้มีการขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปดังกล่าว รวมทั้งปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ที่จะขอขยายเวลาครบกำหนดชำระ ประกอบด้วย 1) หุ้นกู้มีประกันที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (II&HNW) จำนวน 1,768.70 ล้านบาท 2) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน ที่ได้เสนอขายผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP-10) มีจำนวนรวม 570 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 จำนวน 530 ล้านบาท และ ในปี 2565 จำนวน 40 ล้านบาท และ 3) ตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 40 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564

นอกจากตราสารหนี้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น อีกรวม 131 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือน เม.ย.-ส.ค. 2564 ซึ่งจะต้องเสนอขอให้ผู้ลงทุนขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นออกไปด้วยเช่นกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ