GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ซื้อหุ้น “INTUCH” ครบ 15% ตามมติบอร์ดแล้ว

“GULF” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อหุ้น “INTUCH” ครบ 15% ตามมติบอร์ดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงกรณีได้รับแบบรายงานการได้มาของหุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา GULF มีการเข้าซื้อหุ้น INTUCH มาอย่างต่อเนื่อง จนสัดส่วนถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นมาตลอด จาก ณ วันที่ 6 ต.ค.2563 สัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 10% เพิ่มเป็น 14.93% ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563 และ ล่าสุด ณ วันที่ 28 ม.ค.2564 เพิ่มเป็น 15% ดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2563 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า หลังจากบริษัทได้เข้าถือหุ้น INTUCH คิดเป็นสัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มได้อีกไม่เกิน 5% ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มจาก 10% เป็นไม่เกิน 15%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ