“คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ เราชนะ 8.4 ล้านคน

รับสิทธิ์ เราชนะ

คลัง เผยผลประกาศการคัดกรองคุณสมบัตรผู้อยู่ในกลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ชี้ผ่านเกณฑ์ 8.4 ล้านคน จากทั้งหมด 17 ล้านคน พร้อมจ่ายเงินงวดแรก 2 พันบาท 18 ก.พ.นี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ก.พ.64) โครงการเราชนะ ได้มีการการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับประชาชนที่ใช้โครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8.4 ล้านคน จากจำนวนทั้งหมด 17 ล้านคน

โดยผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับโอนวงเงินครั้งแรกวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และได้รับวงเงินเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท ซึ่งเงินที่ได้รับสามารถสะสมใช้จ่ายได้

               

นอกจากนี้ ในวันที่ 8 ก.พ.64 จะเริ่มมีการประกาศผลการคัดกรองสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยหากประชาชนได้รับสิทธิก็จะได้รับการโอนเงินครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้ จำนวน 2,000 บาท และได้รับวงเงินเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท ซึ่งเงินที่ได้รับสามารถสะสมใช้จ่ายได้

ส่วนประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com  เริ่มตั้งแต่ 8 ก.พ.– 8 มี.ค.64 และสามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เช่นกัน โดยกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่และจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด