เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท ที่ “กรุงไทย” ทั่วประเทศ

รับสิทธิ์ เราชนะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ต ได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในมาตรการ “เราชนะ” โดยเริ่มวันนี้ (15 ก.พ.) เป็นวันแรก จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ สิ่งประชาชนจะต้องเตรียมไปเพื่อลงทะเบียน “เราชนะ” ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่ มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ไม่หมดอายุ

ให้นำไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

               

ไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” ทำอย่างไร

ทั้งนี้ ประชาชนที่ยังไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

วันรับเงิน

สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564

วงเงินดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การใช้จ่ายเงินผ่าน “บัตรประชาชน”

ส่วนการใช้เงินในสิทธิ “เราชนะ” สามารถใช้จ่ายผ่าน “บัตรประชาชน” สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการได้ที่

  • ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • ร้านค้าคนละครึ่ง
  • ร้านค้าเราชนะ