อาคม สั่งเพิกถอนไลเซนส์พิโกไฟแนนซ์ “บ.อีซี่โลนใจดี”

“อาคม” สั่งเพิกถอนไลเซนส์พิโกไฟแนนซ์ “บ.อีซี่โลนใจดี” ฝ่าฝืน-ละเลย ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ลงนาม โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 เพื่อเพิกถอนการอนุญาตให้บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) เนื่องจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้พิจารณาแล้ว พบว่า บริษัทดังกล่าวฝ่าฝืนและละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ

ทั้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สศค. ไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงยังไม่จัดส่งรายงานการให้สินเชื่อภายในกำหนดด้วย

โดยที่ผ่านมา สศค. ได้สั่งให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทติดต่อ สศค. และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 14 ต.ค. 2563 แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ทาง สศค. จึงได้รายงานให้ รมว.คลังทราบ

ซึ่ง รมว.คลัง ได้อาศัยอำนาจตามข้อ 19 วรรคสาม ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับ) ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562 สั่งระงับการดำเนินงานของบริษัททั้งหมด เว้นแต่การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ของบริษัทที่คงค้างอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว พร้อมให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้องภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2563 แต่บริษัทก็ยังคงละเลยและฝ่าฝืนไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่ง รมว.คลังดังกล่าว

ดังนั้น รมว.คลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ บริษัท อีซี่โลนใจดีดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ตั้งแต่ปี 2560

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ