โอนแล้ว! เราชนะ จ่ายเงิน “กลุ่มทบทวนสิทธิ์” งวดแรก 5,000 บาท

เราชนะ

กระทรวงการคลัง โอนเงิน “เราชนะ” ให้ผู้ทบทวนสิทธิ์ รอบที่ 1 งวดแรก 5,000 วันนี้ (11 มี.ค.) เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเงินงวดแรก จำนวน 5,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้กลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

               

สำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ “เราชนะ” ยังโอนเงินให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปฯ “เป๋าตัง” หรือผู้มีสิทธิ์ในมาตรการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” งวดที่ 4 จำนวน 1,000 บาท

หากรวมยอดการโอนเงินให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5,000 บาท จาก 7,000 บาท