ธปท.ชี้ดึงเงินฝากไม่แอคทีฟเกิน10ปีเข้าคลัง ตปท.ทำกันพรึ่บ เพื่อบริหารทรัพยากรให้เป็นประโยชน์

ธปท.ชี้เแนวคิดดึงเงินฝากเกิน 10 ปี ที่ไม่แอคทีฟเข้ากรมบัญชีกลาง ใน ตปท.ทำกันเป็นปกติ เพื่อลดภาระของผู้ฝากเงินและเพื่อนำทรัพยากรไปบริหารให้เกิดประโยชน์

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวคิดการโอนบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปีไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อดูแลให้ผู้ฝาก ไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชีนั้น เป็นแนวคิดที่ดำเนินการในหลายประเทศ เพื่อลดภาระผู้ฝากและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ โดยร่าง กม.ฉบับนี้ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

รณดล นุ่มนนท์

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการเรื่องนี้ธนาคารที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ฝากเป็นสำคัญ

               

สำหรับจำนวนบัญชีและมูลค่าของเงินฝากที่เข้าคุณสมบัติข้างต้น จะได้มีการรวบรวมจากสถาบันการเงินต่อไป เมื่อร่าง กม.มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องประเภทบัญชีที่จะให้นับรวมอยู่ในข่ายของกฎหมาย