สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 1 พฤศจิกายน 2560