‘ทีเอ็มบี’ใจป้ำแจก 305 ล้านหุ้น ตอบแทน ‘ผู้บริหาร-พนักงาน’ ผลงานเด่น

ตลาดหุ้นไทย-ตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ทีเอ็มบี” เตรียมแจกหุ้นผู้บริหาร-พนักงาน 305 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.15 บาท เล็งออกและเสนอขาย 3 ลอต หวังตอบแทนคนทำงานที่มีผลงานโดดเด่น “ปิติ” ชี้เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างผู้ถือหุ้น-ผู้บริหาร-พนักงาน แจงนโยบายหลังจากนี้ลดคนแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป” หลังจากที่ผ่านมาลดไปได้ 15% จากเดิม 2 แบงก์รวมกันมีราว 2 หมื่นคน ปัจจุบันเหลือกว่า 1.6 หมื่นคน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นหุ้น ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ หลายบริษัทก็ดำเนินการลักษณะนี้กัน เพียงแต่ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่ค่อยได้ทำกัน

“เราจะจ่ายผลตอบแทนเป็นหุ้น เพื่อที่จะให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ ก็มีบริษัทที่ใช้กันหลายแห่ง เพียงแต่แบงก์อาจจะไม่ได้ทำกัน” นายปิติกล่าว

ขณะที่นโยบายด้านพนักงานหลังจากการควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาตเรียบร้อยแล้ว แบงก์คาดว่าคงใช้คนน้อยลงไปเรื่อย ๆ แต่พนักงานต้องมีคุณภาพสูงขึ้น และจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เนื่องจากงานที่ทำที่เคยเป็นเอกสารจะถูกทดแทนด้วยดิจิทัลหมดแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาก็มีการลดพนักงานลงไปประมาณ 15% จากเดิมที่เริ่มกระบวนการควบรวมกิจการ มีพนักงานรวมกันอยู่ราว 20,000 คน ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 16,000-17,000 คน

“ที่ผ่านมาลดไป 15% จาก ณ วันที่รวมกัน ที่เหลือจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ว เพราะเดิมเป็นการลดเพราะซ้ำซ้อน การที่พนักงานบางส่วนอยากขอรีไทร์ ซึ่งเดิมแบงก์ใหญ่ ๆ อาจจะต้องใช้ 1,000 สาขา ในการดูแลลูกค้าทั่วประเทศ แต่พอดิจิทัลเข้าถึงและมีช่องทางที่ทดแทนได้เกิดขึ้น เช่น ไปถอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ ที่ไปรษณีย์ รวมถึงใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นด้วย ก็ยิ่งไม่จำเป็น ต้นทุนก็ลด” นายปิติกล่าว

ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา TMB ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เมื่อควบรวมกิจการเรียบร้อยแล้ว แบงก์จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” และจะเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “TMB” เป็น “TTB” ต่อไป

ขณะเดียวกันแบงก์ยังมีโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต (TBANK) ภายใต้ชื่อ “โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program” เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท อายุโครงการ 3 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น

2.เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานกับธนาคารในระยะยาว และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคาร ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไปได้

และ 3.เพื่อส่งเสริมให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ธนาคาร

ทั้งนี้ โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยธนาคารจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการดังกล่าวทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ 1.ชุดที่ 1 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการ 2.ชุดที่ 2 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นชุดที่ 1 และ 3.ชุดที่ 3 จะออกและเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นชุดที่ 2 ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแล้ว ธนาคารจะนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป

โดยชุดที่ 1 จะออกและเสนอขายไม่เกิน 40% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในโครงการ และจะไม่มีการจัดสรรให้ผู้บริหารหรือพนักงานรายใด จนทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง


สำหรับหลักเกณฑ์นั้น ธนาคารจะจัดสรรหุ้นในโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงาน โดยจำนวนหุ้นที่แต่ละรายได้รับ อาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่ธนาคารและ TBANK