สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 2 พฤศจิกายน 2560