“คณิศ แสงสุพรรณ” พ้นเก้าอี้บอร์ดการบินไทย

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี
แฟ้มภาพ : คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี

การบินไทยรายงาน ตลท. พบ “คณิศ” แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า “นายคณิศ แสงสุพรรณ” ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป