รายย่อยเช็กที่นี่! วิธีจองซื้อหุ้น TIDLOR ผ่านออนไลน์-สำนักงานใหญ่-สาขาแบงก์

วิธีจองซื้อหุ้น TIDLOR ผ่านออนไลน์-สำนักงานใหญ่-สาขาแบงก์

วันที่ 17 เม.ย. 2564 นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักของ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า การจัดสรรหุ้นไอพีโอสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย จำนวน 46.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.1% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

โดยใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยต้องชำระที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย) มูลค่ารวม 1,697.25 ล้านบาท โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณ 100 หุ้น

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข
นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข

สรุปรายละเอียดการจองซื้อหุ้นที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย

1.ธนาคารกรุงศรีฯ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น KMA (เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีและได้เปิดใช้บริการ KMA ก่อนจองซื้อแล้วเท่านั้น)

2.บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ ผ่านทาง www.krungsrisecurities.com หรือโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะผู้ที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.กรุงศรี เท่านั้น)

3.ธนาคารกสิกรไทยผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest (เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น)

นอกจากนี้ผู้จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา จะได้เฉพาะผู้เยาว์ บุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งเพราะธนาคารประเทศไทย (ธปท.) เพิ่งจะประกาศเวลาเปิด-ปิดทำการของธนาคารใหม่ (ดูภาพประกอบ)

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายย่อยโดยวิธี Small Lot First กรณีมีผู้จองซื้อจำนวน 1,000 ราย

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายย่อยโดยวิธี Small Lot First กรณีมีผู้จองซื้อจำนวน 50,000 ราย

ทั้งนี้ประกาศผลการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com ภายในวันที่ 28 เม.ย.64 โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อในกรณีที่ 1.ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หรือ 2.ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือ 3.ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ หรือ

4.ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือ 5.การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

โดยการคืนเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และการคืนเงินโดยวิธีจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยกระบวนการขายหุ้น TIDLOR สำหรับรายย่อยภายหลังไอพีโอ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ