พิษโควิด “เอ็มเค” เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยกเลิกวาระพิจารณาจ่ายปันผลเพิ่มเติม

หุ้น-เอ็มเค

พิษโควิดระลอก 3 “เอ็มเค” เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น ยกเลิกวาระพิจารณาจ่ายปันผลเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “M” ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เลื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ออกไปเป็นวันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยังคงวาระการประชุมเดิม ยกเว้นวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยเปลี่ยนเป็นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่เคยแจ้งผ่าน SET แล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 โดยการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขนองบริษัทออกไป

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 จะเป็นเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อีก

Advertisment