สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 6 พฤศจิกายน 2560