กรมศุลฯ ชู Bill Payment จ่ายภาษี ปลอดภัยจากโควิด–19

PATMENT
Free stock photos from www.rupixen.com จาก Pixabay

กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) ในการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น ๆ และ/หรือเงินประกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด–19 จากการสัมผัสธนบัตร หรือเช็ค

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

กรมศุลกากรจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) ในการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น ๆ และ/หรือเงินประกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด–19 จากการสัมผัสธนบัตร หรือ เช็ค

วิธีการใช้ระบบ Bill Payment 3 ขั้นตอน

  • ขั้นที่ 1 เตรียมเอกสารเพื่อขอชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment อาทิ ใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ โดยต้องพิมพ์แบบฟอร์มที่มี QR code Barcode และ เลขอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบ
  • ขั้นที่ 2 ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ในหลายช่องทาง ได้แก่ Internet Banking Mobile Banking ตู้ ATM และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และตัวแทนรับชำระต่าง ๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) และ Big C
  • ขั้นที่ 3 ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากระบบ e-Tracking ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินสามารถพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลา 5 ปีและสามารถใช้แทนใบเสร็จรูปแบบเดิมในการยื่นกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร : 1164 ในวันและเวลาราชการไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ