โอกาสลงทุนหุ้นกู้ “ซีพีออลล์” มาถึงแล้ว เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท

ซีพี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เตรียมขายหุ้นกู้ เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท วันที่ 11-15 มิ.ย.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น คือ 1.รุ่นอายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3% ต่อปี 2.รุ่นอายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี 3.รุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

คาดว่าเปิดจองซื้อผ่านเว็บไซต์ k-my invest ด้วยยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารกสิกรไทย ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

• ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ

• ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามกระบวนการออกหุ้นกู้ขณะนี้อยู่ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณา

ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้จุดเด่น CPALL ประกอบด้วย

• บริษัทมีธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลาย ทั้งร้านค้าสะดวกซื้อ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองรวมทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต


• ในปี 2563 บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดจํานวนสาขาของร้านสะดวกซื้อประมาณร้อยละ 64 (ไม่รวมโลตัส) โดยบริษัทมีร้านสะดวกซื้อ “7-Eleven” กว่า 12,432 สาขาทั่วประเทศ และมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เฉลี่ยวันละ 12 ล้านคน

• ร้านสะดวกซื้อกว่า 44% (ไม่รวมโลตัส) ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสัดส่วนร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภท ร่วมลงทุน (Store Business partner) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area) เป็นสัดส่วน 46:48:6

• บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 61 ชุด ตั้งแต่ปี 2556 และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ