เปิดรายชื่อ “คณะกรรมการเจ้าหนี้” คุมฟื้นฟูการบินไทย

การบินไทย
Photo by SAEED KHAN / AFP

เจ้าหนี้การบินไทย โหวตตั้ง “คณะกรรมการเจ้าหนี้” 7 ราย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ-กระทรวงการคลัง-ออมสิน-ไทยสมุทรประกันชีวิต และกลุ่มสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้อีก 3 เก้าอี้  ตรวจสอบ-ติดตามความคืบหน้า “ฟื้นฟูการบินไทย”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้  หลังจากเจ้าหนี้ได้โหวตรับแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย และแผนที่เจ้าหนี้เสนอแก้ไข 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 4 ผู้ทำแผน (การบินไทย), ฉบับที่ 13 ธนาคารกรุงเทพ, และฉบับที่ 15 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการโหวตตั้ง คณะกรรมการเจ้าหนี้ 7 ราย ได้แก่

  1. ธนาคารกรุงเทพ
  2. กระทรวงการคลัง
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
  4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
  6. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  7.  ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว  นอกจากมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสอดส่อง ติดตามการดำเนินของผู้บริหารแผน เช่น การขายทรัพย์สินในแผน เป็นต้น  ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแผนแก่ผู้บริหารแผน  รวมถึงให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ของผู้ผู้บริหารแผนตามที่แผนได้กำหนดให้ต้องหารือหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

Advertisement