ธปท. ถกสมาคมแบงก์ด่วนเร่งสินเชื่อฟื้นฟู ล่าสุดยอด 1.6 หมื่นล้าน

ธปท. ถกสมาคมธนาคารไทยด่วน กำชับเร่งรัดให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจ เข็น 2 มาตรการ สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ระบุยอดล่าสุด ยอดสินเชื่อฟื้นฟูแตะ 1.6 หมื่นล้านบาท ด้านพักทรัพย์ฯ 2 ราย 753 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ได้หารือร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เร็วขึ้น และกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น หลังจากที่มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อฟื้นฟู (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ) และโครงการพักทรัพย์พักหนี้ ได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่ 26 เมษายน 2564

รณดล นุ่มนนท์

“เราต้องการให้แบงก์เร่งรัดช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมี 3 เรื่องหลัก คือ ระบบแบงก์จะต้องพร้อมรองรับการช่วยเหลือ และพนักงานของแบงก์จะต้องพร้อมว่าสินเชื่อฟื้นฟู และพักทรัพย์ พักหนี้ คืออะไร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร และที่สำคัญจะต้องหาลูกค้าเชิงรุก ทั้งลูกค้าขนาดเล็ก กลาง เราจึงจะมีการพูดคุยกันในช่วงบ่ายนี้”

สำหรับยอดการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีทั้งสิ้น 11,542 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 5,465 ราย คิดเป็นยอดสินเชื่อเฉลี่ย 2.1 ล้านบาทต่อราย โดย 63% กระจายลงไปยัง SMEs ขนาดเล็ก ขณะที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับโอน 753.12 ล้านบาท จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 2 ราย และล่าสุดมียอดสินเชื่อฟื้นฟูเข้ามาอีกจำนวน 4,518 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินราว 1.6 หมื่นล้านบาท

ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินมาตรการอาจยังไม่ทันต่อความคาดหวังของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังซบเซา เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังเข้มงวด เพราะการแพร่ระบาดระลอก 3 ทำให้ความต้องการสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูอาจยังไม่มากนัก ประกอบกับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังคงมีรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะกรณีที่สถาบันการเงินและลูกหนี้จะต้องเจรจาหารือเพิ่มเติม ทำให้การให้ความช่วยเหลือในช่วงต้นจึงอาจจะยังไม่สูงนัก


อย่างไรก็ดี ยังมีลูกหนี้ SMEs อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อนำสินเชื่อฟื้นฟูไปเป็นสภาพคล่องเยียวยากิจการ ธปท. จึงขอให้สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือถูกกลุ่มเป้าหมายทั่วถึงและทันเวลาสำหรับประคับประคองกิจการที่ถูกซ้ำเติมในการระบาดระลอก 3 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แล้วจึงค่อยทยอยปรับสู่การให้สินเชื่อที่มีขนาดวงเงินต่อรายที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่ยาวขึ้น

“ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงปัญหาและความเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะลูกหนี้ SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ยังพอมีศักยภาพและต้องการสภาพคล่องไปประคับประคองกิจการที่ได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากการระบาดระลอกนี้ ในการนี้ ธปท. ได้ให้สถาบันการเงินเร่งรัดกระบวนการพิจารณา และหาข้อสรุปกับลูกหนี้โดยเร็ว รวมถึงสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานสาขาในการให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่าง “รวดเร็ว เพียงพอ และตรงจุด”  และจากการสอบถามสมาคมโรงแรมพบว่ามีความสนใจเข้าโครงการพักทรัพย์ พักหนี้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ