บอร์ด GULF หั่นราคาเสนอซื้อ ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93 บาท

หุ้นไทย

บอร์ด GULF หั่นราคาเสนอซื้อ ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93 บาท (เดิมกำหนด 122.86 บาท)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงความคืบหน้ากรณีบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และ หลักทรัพย์ของ AIS


โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติพิจารณาที่อาจเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อเป็นหุ้นละ 120.93 บาท (เดิมกำหนด 122.86 บาท)

ทั้งนี้ GULF อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอผ่อนผันให้ GULF ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก และ ขอผ่อนผันการจัดเตรียมแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ก่อนทำคำเสนอซื้อ โดยหากได้รับการผ่อนผันครบถ้วนทุกข้อ GULF จึงจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของ ADVANC

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ