CPF แจ้งตลาดฯ ยกระดับสุขอนามัยสูงสุด หลังโรงงานไก่สระบุรีติดโควิด 391 คน

CPF เร่งยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด หลังผลตรวจเชิงรุกโรงงานไก่สระบุรี ติดโควิด 391 คน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวในระดับสูงสุด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVD-19 ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) หรือ CPFTH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

โดยภายหลังการตรวจเชิงรุกดังกล่าว บริษัทได้รับการยืนยันว่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตรวจพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 391 คน บริษัทจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1.ด้านพนักงาน ตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมด และส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา แยกผู้เสี่ยงสูงเข้ากักตัวในสถานที่ที่สาธารณสุขจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมตรวจยืนยันโรค 2 ครั้ง สำหรับผู้เสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตอาการตลอด ช่วง 14 วันเช่นกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้ พนักงานผู้ติดเชื้อเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง และในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะปิดปากปิดจมูกอย่างมิดชิด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อจะสวมชุดฟอร์ม หน้ากากอนามัย และผ้า


2.ด้านสถานที่ หยุดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานทันทีเป็นเวลา 5 วัน และทำความสะอาด Big Cleaning พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าปราศจากเชื้อโรค ตลอดจนเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบ เข้ามาปฏิบัติงาน ด้วยสถานที่และกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อและพนักงานที่ปลอดโรค ทำให้กระบวนการผลิตจะดำเนินต่อได้อย่างปลอดภัย

บริษัทได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างเต็มที่ โรงงานชำแหละแห่งนี้ มีกำลังการผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตไก่เนื้อรวมของกลุ่มบริษัท โดยโรงงานอื่นยังคงดำเนินการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นสำคัญ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ