เปิดขั้นตอนอนุมัติ “พักทรัพย์ พักหนี้”

พักหนี้

ธปท. เปิดขั้นตอนการอนุมัติโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” วงเงิน 1 แสนล้านบาท

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” วงเงิน 1 แสนล้านบาท ดังนี้

ขั้นตอนการโอนทรัพย์สินหลักประกันให้สถาบันการเงิน

  1. ผู้ประกอบธุรกิจ และสถาบันการเงิน เจรจาตกลงกันตามกรอบสัญญามาตรฐาน และสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ
  2. สถาบันการเงินยื่นคำขอมาที่แบงก์ชาติ
  3. แบงก์ชาติพิจารณาคําขอ และอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
  4. ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินหลักประกันให้กับสถาบันการเงิน
  5. สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อแบงก์ชาติ
  6. แบงก์ชาติโอนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน

ขั้นตอนการซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืน

  1. ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับสิทธิแรกในการซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืน ( ภายใน 3-5 ปี และสามารถซื้อทรัพย์สินคืนก่อนระยะเวลาสัญญาได้)
  2. สถาบันการเงิน ชำระเงินกู้คืนแบงก์ชาติ

ทั้งนี้ ราคาซื้อทรัพย์สินคืนต้องไม่เกิน ราคาที่สถาบันการเงินรับโอนรวมกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา Carrying cost ไม่เกิน 1% ต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยในช่วงระยะเวลาของสัญญาซื้อคืน 3-5 ปี สถาบันการเงินไม่สามารถนําทรัพย์สินไปขายให้บุคคลอื่นได้ วันแต่ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ