“ไทยคม” ควักทุน 100 ล้าน ตั้งบริษัทใหม่ “ทีซี สเปซ คอนเน็ค”

ไทยคม-สถานีดาวเทียม

ไทยคม ตั้งบริษัทใหม่ “ทีซี สเปซ คอนเน็ค” ทำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ไทยคมถือหุ้นเต็ม 100%

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสลิล จารุจินดา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด ประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะเป็นการให้บริการด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสื่อสารแก่ผู้บริโภค สร้างเสริมธุรกิจและรายได้ในระยะยาว


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ